Ultrazvučni pregled krvnih žila vrata

Ultrazvuk vratnih žila putem zvučnih valova visoke frekvencije mjeri smijer i brzinu protoka krvi u krvnim žilama. Njime možemo dijagnosticirati opće stanje krvožilnog sustava te probleme poput sužavanja ili proširenja krvnih žila. Neki ovu pretragu zovu i CD (kolor-doppler) karotida.
Kontaktirajte nas!
 

Ultrazvučnim pregledom vratnih žila dijagnosticiramo suženja (stenoza tj. u blažem obliku “plakovi”) , zapušenje (okluzija) ili proširenje (aneurizma), te mjerimo brzinu protoka krvi u krvnim žilama.

Pregled nam indirektno ukazuje na opće stanje krvnih žila pacijenta.

Nakon provedenog razgovora i pregleda analizirati ćemo slike, napisati nalaz i stručno mišljenje te vam rastumačiti rezultate pregleda.

Kome je namijenjen pregled

Pregled je namijenjen prvenstveno osobama koje imaju povišen kardiovaskularni riziko (dakle bolesti kao šećerna bolest, pušenje, povišene masnoće, “stentovi” u obitelji), prethodno ustanovljenu bolest “karotida”, nakon moždanog udara te osobama koje imaju tegobe kao što su nedostatak zraka / zapuhivanje kod napora ili tegobe u prsima (pečenje, stezanje, pritisak i slično).

Kako izgleda pregled

Pretraga traje najmanje 15 minuta, a može trajati i mnogo više ovisno o bolesti samih krvnih žila. Rizika praktički nema budući da se ne koristi zračenje, s time da pretraga zahtijeva ležanje s relativno niskim položajem glave tako da polijeganje i namještanje može biti neugodno kod bolesti zglobova i kralježnice.

Pregled se odvija u ležećem položaju s malo uzdignutom bradom radi učinkovitog prikaza svih struktura vrata.

Pregled vršimo ultrazvučnom sondom / Color dopplerom na prednjoj strani vrata, koji je prethodno premazan kontaktnim gelom. Sonda šalje zvučne valove u računalo koje na temelju dobivenih podataka stvara sliku na ekranu.

Sve vratne žile koje opskrbljuju mozak je moguće (ovisno o konstituciji) prikazati iz različitih perspektiva, izmjeriti njihovu veličinu i protočnost.

Rizičnost pregleda: Rizika praktički nema budući da se ne koristi zračenje, s time da pretraga zahtijeva ležanje s relativno niskim položajem glave tako da polijeganje i namještanje može biti neugodno kod bolesti zglobova i kralježnice.

Kako se pripremiti za pregled

Osobito je korisno sljedeće – donijeti zadnji nalaz ultrazvuka / CD karotida kako bi eventualno ranije prisutna zakrečenja mogli usporediti s sadašnjima.
Radi promjena u krvotoku dobro je na pretragu doći nakon tek lakog obroka ili ako ste samo pili tekućinu.

Što očekivati nakon pregleda

Prvenstveno ćete saznati da li postoje zakrečenja na krvnim žilama vrata. Naša pretraga uvijek uključuje i pregled vertebralnih arterija (žile više straga na vratu), te to nije zaseban pregled.
Nalaz može biti i jedan od važnih pokazatelja za Vaš osobni riziko za infarkt i moždani udar.
U slučaju da se ustanove “zakrečenja” za koja ne uzimate adekvatnu terapiju, uputit ćemo Vas s odgovarajućim preporukama Vašem obiteljskom liječniku.

Podijeli s drugima!